2022-04-11: VIDEO: Arabische relschoppers ontheiligen het graf van Jozef in Samaria – Arab rioters desecrate Joseph’s Tomb in Samaria

– In reactie op IDF anti-terreuroperatie in Jenin, ontheiligen Arabieren het graf van bijbelse figuur, ondanks dat men herhaaldelijk heeft beweert dat deze plek heilig is voor moslims.
– In response to IDF anti-terrorism operation in Jenin, Arabs defile biblical figure’s grave, despite repeatedly claiming site is holy to Muslims.

Lees verder