Tag: artificial intelligence

2023-09-15: Harari deel 1: AI kan binnenkort ‘religies creëren – Harari part 1: AI may soon create ‘religions

– AI kan binnenkort ‘religies creëren die echt kloppen’ en ‘een nieuwe Bijbel schrijven’, zegt Yuval Harari Israëlische historicus. En een superintelligente machine misschien binnenkort “correcte” religies zal voortbrengen.
– AI may soon create ‘religions that are actually correct’ and ‘write a new Bible,’ says famous Israeli historian. And a superintelligent machine will soon give birth to “correct” religions.

Lees verder

2023-09-01: Heeft de mensheid Gods grenzen geschonden bij het nastreven van wetenschap? – Has humanity violated God’s boundaries in pursuit of science?

– We hebben allemaal een duizelingwekkende driehonderd jaar van industriële en technologische revoluties meegemaakt, die stuk voor stuk de menselijke conditie dramatisch hebben verbeterd. Elke revolutie introduceerde echter nieuwe bedreigingen voor het menselijk welzijn.
– We have all experienced a dizzying 300 years of industrial and technological revolutions, each of which has dramatically advanced the human condition. However, each revolution introduced new threats to human well-being.

Lees verder

2021-10-28: AI platform wordt antisemitisch antimessias – AI platform turns anti-semitic anti-messiah

– Delphi, een nieuw programma voor kunstmatige intelligentie is ontworpen om mensen te helpen. Een rabbijn legt uit dat de binaire code van computerprogrammering is gebaseerd op afgoderij, de schepping van een “nul-God”, die de generatie van de Toren van Babel weerspiegelt.
– Delphi, a new artificial intelligence program to help people. One rabbi explain that the binary code of computer programming is based on idolatry, the creation of a “zero God”, mirroring the generation of the Tower of babel.

Lees verder
Bezig met laden

Volg ons / Follow us

Podcast JD Farag (English)

Recent Videos

Bezig met laden...