Tag: autism

2022-12-19: Hyperbare geneeskunde kan de sociale vaardigheden van autistische mensen verbeteren – Hyperbaric medicine could improve social abilities of autistic people

– Behandeling in een hogedrukkamer kan de sociale vaardigheden van mensen met autisme aanzienlijk verbeteren, volgens nieuw onderzoek onder leiding van de Universiteit van Tel Aviv. 
– Pressure chamber treatment may significantly improve the social abilities of people with autism, according to new research spearheaded by Tel Aviv University. 

Lees verder

2022-05-30: Israëlische onderzoekers ontdekken gen mechanisme waarvan gedacht wordt dat het sommige vormen van autisme veroorzaakt – Israeli researchers discover gene mechanism thought to cause some forms of autism.

– Onderzoek van de Universiteit van Tel Aviv suggereert dat bestaande experimentele medicijnen kunnen leiden tot effectieve behandelingen voor sommige gevallen van autisme, schizofrenie en neurodegeneratieve ziekten.
– Tel Aviv University study suggests existing experimental drug may lead to effective treatments for some cases of autism, schizophrenia and neurodegenerative diseases

Lees verder
Bezig met laden

Volg ons / Follow us

Podcast JD Farag (English)

Recent Videos

Bezig met laden...