2022-07-12: Israël onderzoekt massagraf van Egyptische soldaten in centrum van het land – Israel to investigate mass grave of Egyptian soldiers in center of country.

– Yair Lapid beloofde de Egyptische president Abed Fattah al-Sisi dat Israël een onderzoek zou instellen naar een vermoedelijk massagraf van Egyptische soldaten die tijdens de Zesdaagse Oorlog werden begraven in het centrum van Israël.
– Yair Lapid promised Egyptian President Abed Fattah al-Sisi that Israel would investigate a suspected mass grave of Egyptian soldiers who were buried during the Six-Day War in central Israel.

Lees verder