2022-09-09: Arabieren waarschuwen Biden: teken de deal met Iran niet, het zal een grote oorlog uitlokken – Arabs warn Biden: Do not sign the Iran deal, it will start a major war

– De Arabieren lijken ervan overtuigd dat het sluizen van miljarden dollars naar de mullahs, terreur en geweld naar de VS zal brengen, zo niet een grote oorlog.
– The Arabs appear convinced that pouring billions of dollars on the mullahs will bring terror and violence to the US, if not a major war.

Lees verder