2022-04-06: Libanon verklaart officieel failliet; Een profetie van Ezechiël – Lebanon officially declares bankruptcy; A prophecy of Ezekiel

– In hoofdstuk 26 in het boek Ezechiël voorziet de profeet dat Libanon een plaats zal worden van “droogvallende netten” en een “buit voor de naties”. Het hoofdstuk spreekt over Tyrus, dat in die tijd de Phoneciaanse hoofdstad van Libanon was.
– In chapter 26 in the Book of Ezekiel, the prophet foresees that Lebanon will become a place of “drying nets” and a “spoil for the nations.” The chapter speaks of Tyre, which was the Phonecian capital of Lebanon at that time.

Lees verder