Batyas Ceramics in Itamar, Samaria , Shomron

– Batya’s Keramieken zijn allemaal unieke hand-vervaardigde kunstwerken, zorgvuldig ontworpen en geschilderd in het atelier Batya in Itamar.
– Batya’s Ceramics are all unique hand crafted works of art, carefully designed and painted in her studio in Itamar.

Lees verder