2022-07-04: Een geschiedenis van Messiaanse Joden in Israël, deel 10: De Hebreeuwssprekende kerk in Jeruzalem na de dood van bisschop Alexander – A history of Messianic Jews in Israel, Part 10: The Hebrew-speaking church in Jerusalem following the death of Bishop Alexander

– In 1846 arriveerde de opvolger, Samuel Gobat. In dit artikel zullen we kijken naar de jaren tussen zijn aankomst, in 1846, tot de eerste zionistische kolonisten arriveerden in 1882.
– In 1846 the successor, Samuel Gobat, arrived. In this article, we will look at the years between his arrival, in 1846, until the first Zionist settlers arrived in 1882.

Lees verder