2023-08-08: Helemaal naar huis – All the way home

– In maart werd Julia gedwongen een onvoorstelbare keuze te maken. Door oorlog wenkte Israël als een toevluchtsoord voor deze kostbare Joodse familie, maar het ontvluchten van Oekraïne betekende het achterlaten van Julia’s man, Dmitriy, en hun oudste zoon, Matvey, 19, omdat mannen ouder dan 18 niet mogen vertrekken.
– In March, Julia was forced to make an unimaginable choice. Israel beckoned as a refuge from war for this precious Jewish family, but fleeing Ukraine meant leaving Julia’s husband, Dmitriy, and their oldest son, Matvey, 19, behind, as men over 18 are not permitted to leave.

Lees verder