Tag: Caroline Glick

2023-03-14: Wat rellend links niet ziet – What the rioting left fails to see

– Luitenant-generaal Herzi Halevi las de piloten die weigerden de oproerhandeling achter gesloten deuren uit te voeren de les, en maakte duidelijk dat als ze woensdag niet zouden komen opdagen voor de reservedienst, ze uit de IAF zouden worden gegooid. Woensdag kwamen ze allemaal opdagen. luchtmachtcommandant generaal-majoor Tomer Bar gooide de leider van de groep, kolonel Gilad Peled, uit het squadron.
– Lt. Gen. Herzi Halevi read the pilots refusing to serve the riot act behind closed doors, making it clear that if they failed to show up to reserve duty on Wednesday, they would be thrown out of the IAF. On Wednesday, they all showed up. Air Force commander Maj. Gen. Tomer Bar threw the group’s leader, Col. Gilad Peled, out of the squadron.

Lees verder

2022-10-13: ‘Historische overgave’: Libanon-deal markeert eerste keer dat Israël grondgebied afstaat zonder steun van Knesset – ‘Historic surrender’: Lebanon deal marks first time Israel cedes territory without support of Knesset

– Dit is de eerste keer dat een Israëlische regering grondgebied weggeeft zonder de steun van de Knesset, en de eerste keer dat een minderheidsregering dit doet. Dit is de eis van Hezbollah om een oorlog te voorkomen.
– This is the first time an Israeli government gives away territory without the support of the Knesset, and the first time a minority government does so. This is Hezbollah’s demand to prevent war.”

Lees verder

2021-12-31: Caroline Glick over de escalerende internationale oorlog tegen Israël – Caroline Glick on the escalating international war on Israel

– Tijdens de Algemene Vergadering van de VN vorige week stemde een grote meerderheid van de aangesloten landen voor het rijkelijk financieren van een permanente inquisitie tegen de Joodse staat.
– At the UN General Assembly last week, a large majority of member nations voted to lavishly fund a permanent inquisition against the Jewish state.

Lees verder
Bezig met laden

Nieuwsbrief

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen? Schrijf je dan in via onderstaand formulier.

Volg ons / Follow us

Podcast JD Farag (English)

Recent Videos

Bezig met laden...