De Wedergeboorte van het Bijbelse Heartland – The Biblical Heartland is Reborn.

– Wat is Judea en Samaria? Hoe is Israël in het bezit van dit land gekomen en wie zijn de dappere mensen die zich hier hebben gevestigd en waarom?
– What is Judea and Samaria? How did Israel come to be in possession of this land and who are the brave people who have settled here and why?

Lees verder