Tag: China

2023-11-07: Rusland en China werken samen met Iran om Israël te ondermijnen en Hamas te steunen – Russia and China working with Iran to undermine Israel, bolster Hamas

– Rapport van New York Times beweert dat Moskou en Peking zich hebben aangesloten bij Teheran in het verspreiden van verkeerde informatie over Israël en het ondersteunen van Hamas propaganda. Sinds de invasie hebben China, Rusland en Iran allemaal hun door de staat gecontroleerde mediakanalen gebruikt om Hamas-claims te promoten.
– New York Times report claims Moscow and Beijing have joined Tehran in spreading misinformation about Israel and to support Hamas propaganda. Since the invasion, China, Russia, and Iran have all used their state-controlled media outlets to promote Hamas claims.

Lees verder

2023-07-31: VIDEO: Regering aanbidden als God: China probeert Bijbel te herschrijven, kinderen te ‘hersenspoelen’ – VIDEO: Worshiping Government as God: China Tries to Rewrite Bible, ‘Brainwash Children’

– “Waarom zou de Chinese Communistische Partij de Bijbel herschrijven als ze niet eens in God geloven? “Ze willen dat de mensen hun ogen van God afhalen en ze op een goed persoon richten en dat [christenen] als gevolg daarvan hun geloof verloochenen en dat verdringen met de communistische partij als de ultieme godheid.”
– “Why would the Chinese Communist Party be rewriting the Bible if they don’t even believe in God,” she questioned. “They want the people to take their eyes off of a God and to put them on a good person and to [have Christians] deny their faith, as a result of that, and supplant that with the Communist party as the ultimate deity.”

Lees verder

2023-06-28: Netanyahu bezoekt China ondanks spanningen met VS – Netanyahu to visit China amid tensions with US

– Premier Benjamin Netanyahu is van plan om volgende maand een bezoek te brengen aan China, in een zet die wordt gezien als een afzwakking van Jeruzalems relatie met Washington, zo meldde de Times of Israel
– Prime Minister Benjamin Netanyahu is set to visit China next month, in a move that is seen as undermining Jerusalem’s relationship with Washington, the Times of Israel reported

Lees verder

2023-06-14: Abbas bezoekt China na aanbod om vredesbesprekingen met Israël nieuw leven in te blazen – Abbas to visit China after offer to help revive peace talks with Israel

– De president van de Palestijnse Autoriteit, Mahmoud Abbas , die naar verwachting dinsdag in Peking zal aankomen voor een driedaags bezoek, zal de eerste Arabische leider zijn die dit jaar door China wordt ontvangen. 
– Palestinian Authority President Mahmoud Abbas, who is expected to arrive in Beijing on Tuesday for a three-day visit, will be the first Arab leader to be hosted by China this year. 

Lees verder

2023-03-15: VIDEO: ER GEBEURT IETS GROOTS: Nieuwe gasovereenkomst met Europa maakt van Israël een supermacht – VIDEO: SOMETHING BIG IS HAPPENING: New Gas Deal With Europe Turns Israel Into A Super Power.

– ER GEBEURT IETS GROOTS: Nieuwe gasovereenkomst met Europa maakt van Israël een supermacht. Premier Netanyahu reisde afgelopen week naar zowel Duitsland als Italië om een nieuwe gasdeal te sluiten ter waarde van 5 miljard dollar per jaar.
– SOMETHING BIG IS HAPPENING: New Gas Deal With Europe Turns Israel Into A Super Power. Prime Minister Netanyahu travelled to both German and Italy this past week to ink a new gas deal with $5 billion euros annually.

Lees verder

2022-12-14: Rusland en Iran op weg naar volwaardig verdedigingspartnerschap – Russia and Iran move towards full-fledged defense partnership

– De militaire banden tussen Rusland en Iran ontwikkelen zich tot “een volwaardig defensiepartnerschap”. De achtergrond is de behoeften van Rusland in de oorlog tegen Oekraïne, maar de politieke en geografische context is veel breder.
– Military ties between Russia and Iran are developing into, “a full-fledged defense partnership.” The background is Russia’s needs in its war against Ukraine but the political and geographical context is much broader.

Lees verder

2022-08-23: Rusland en China bundelen hun strijdkrachten voor de fase van WO3 – Russia and China Join Forces For This Phase of WW3

– Rusland en Wit-Rusland trekken samen op tegen Oekraïne. Kazachstan staat aan de kant van Rusland. Servië met Rusland bereiden zich voor om achter Kosovo aan te gaan. De NAVO breidt zich actief uit naar Zweden en Finland terwijl ze Oekraïne helpt tegen Rusland.
– Russia and Belarus march together against Ukraine. Kazakhstan is on the side of Russia.. Serbia with Russia prepare to go after Kosovo. NATO is actively expanding into Sweden and Finland while helping Ukraine against Russia.

Lees verder

2022-08-01: ‘ALARM BELLEN’: Israël bezorgd. China’s deal met Syrië kan Joodse staat bedreigen – ‘ALARM BELLS’: Israel concerned China’s deal with Syria could threaten Jewish state

– Een nieuwe hulpdeal tussen China en Syrië, die de levering van communicatieapparatuur aan Damascus zal omvatten, heeft “alarmbellen” doen rinkelen binnen het Israëlische veiligheidsinstituut.
– A new aid deal between China and Syria that will include the delivery of communications equipment to Damascus has set off “alarm bells” within the Israeli security establishment.

Lees verder

2022-06-03: VIDEO: Joe Biden wil een nieuwe wereldorde – Joe Biden Wants A New World Order.

– Biden sprakover de noodzaak om leiding te geven aan de komende Nieuwe Wereld Orde die zich aan het vormen is. “Dingen zijn aan het verschuiven,” zei de president. “Er vormt zich een Nieuwe Wereldorde en wij moeten die leiden.”
– Biden spoke about the need to lead the coming New World Order that is forming. “Things are shifting,” the President said. “There is New World Order forming and we have to lead it.”

Lees verder

2022-06-01: China dreigt banden met Israël te verlagen over verhaal op Israëlische website – China Threatens to Downgrade Ties with Israel Over Story on Israeli Website.

-De Chinese ambassade in Tel Aviv heeft gewaarschuwd dat de betrekkingen van China met Israël zullen worden verlaagd als de Jerusalem Post een interview met de Taiwanese minister van Buitenlandse Zaken Joseph Wu niet van zijn website verwijdert.
– The Chinese embassy in Tel Aviv has warned that China’s relations with Israel will be downgraded if the Jerusalem Post does not remove from its website an interview with Taiwanese Foreign Minister Joseph Wu.

Lees verder

2022-02-22: Chinese regering herschrijft Bijbel met communistische principes – Chinese Government Is Rewriting the Bible with Communist Principles.

– Een woordvoerder van de wachtdog groep voor christenvervolging The Voice of the Martyrs (VOM) waarschuwt dat de Chinese regering probeert het Woord van God te herschrijven in overeenstemming met communistische waarden.
– A spokesperson for the Christian persecution watchdog group The Voice of the Martyrs (VOM) warned that the Chinese government is currently attempting to rewrite the Word of God in accordance with communist values.

Lees verder

07-02-2022: Israël blijft neutraal in mogelijke VS-Rusland oorlog, net zoals geprofeteerd in Gog-Magog Oorlog – Israel to remain neutral in potential US-Russia war, just as prophesied in Gog-Magog War

– Terwijl Rusland zijn troepen aan de grens met Oekraïne opstelt en China met de wapens van zijn groeiend leger rammelt, wordt er veel gegokt over hoe landen zich zullen opstellen.

– As Russia masses its troops on the border with Ukraine and China rattles the sabers of its growing military, much conjecture is being made about how countries will align.

Lees verder

2022-01-27: VIDEO: Gebruikt China zijn COVID-beleid om de wereldeconomie te vernietigen? – Is China Using Its COVID Policy To Destroy The Global Economy?

– China heeft COVID-19 vanaf het begin gebruikt om de wereldeconomie te ontwrichten en controle uit te oefenen over de wereldmarkten. De CCP erin geslaagd om een groot deel van de wereld uit te knijpen voor meer controle en geld.
– China has been using COVID-19 from the beginning to disrupt the world’s economy and exert control over global markets. CCP has managed to squeeze the world for more control and money

Lees verder

2021-10-29: Chinese hackers verantwoordelijk geacht voor cyberaanval op Israëlisch ziekenhuis ******* Chinese Hackers Believed Responsible for Cyber Attack on Israeli Hospital

– De aanval zou een financieel motief hebben gehad en zou een voorbereiding kunnen zijn geweest voor een grotere en ernstiger actie, aldus het Israëlische defensie-apparaat.
– The attack is believed to have had a financial motive and may have been in preparation for a larger and more serious event, according to Israel’s defense establishment.

Lees verder
Bezig met laden

Nieuwsbrief

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen? Schrijf je dan in via onderstaand formulier.

Volg ons / Follow us

Podcast JD Farag (English)

Recent Videos

Bezig met laden...