Tag: China

2022-08-23: Rusland en China bundelen hun strijdkrachten voor de fase van WO3 – Russia and China Join Forces For This Phase of WW3

– Rusland en Wit-Rusland trekken samen op tegen Oekraïne. Kazachstan staat aan de kant van Rusland. Servië met Rusland bereiden zich voor om achter Kosovo aan te gaan. De NAVO breidt zich actief uit naar Zweden en Finland terwijl ze Oekraïne helpt tegen Rusland.
– Russia and Belarus march together against Ukraine. Kazakhstan is on the side of Russia.. Serbia with Russia prepare to go after Kosovo. NATO is actively expanding into Sweden and Finland while helping Ukraine against Russia.

Lees verder

2022-08-01: ‘ALARM BELLEN’: Israël bezorgd. China’s deal met Syrië kan Joodse staat bedreigen – ‘ALARM BELLS’: Israel concerned China’s deal with Syria could threaten Jewish state

– Een nieuwe hulpdeal tussen China en Syrië, die de levering van communicatieapparatuur aan Damascus zal omvatten, heeft “alarmbellen” doen rinkelen binnen het Israëlische veiligheidsinstituut.
– A new aid deal between China and Syria that will include the delivery of communications equipment to Damascus has set off “alarm bells” within the Israeli security establishment.

Lees verder

2022-06-03: VIDEO: Joe Biden wil een nieuwe wereldorde – Joe Biden Wants A New World Order.

– Biden sprakover de noodzaak om leiding te geven aan de komende Nieuwe Wereld Orde die zich aan het vormen is. “Dingen zijn aan het verschuiven,” zei de president. “Er vormt zich een Nieuwe Wereldorde en wij moeten die leiden.”
– Biden spoke about the need to lead the coming New World Order that is forming. “Things are shifting,” the President said. “There is New World Order forming and we have to lead it.”

Lees verder

2022-06-01: China dreigt banden met Israël te verlagen over verhaal op Israëlische website – China Threatens to Downgrade Ties with Israel Over Story on Israeli Website.

-De Chinese ambassade in Tel Aviv heeft gewaarschuwd dat de betrekkingen van China met Israël zullen worden verlaagd als de Jerusalem Post een interview met de Taiwanese minister van Buitenlandse Zaken Joseph Wu niet van zijn website verwijdert.
– The Chinese embassy in Tel Aviv has warned that China’s relations with Israel will be downgraded if the Jerusalem Post does not remove from its website an interview with Taiwanese Foreign Minister Joseph Wu.

Lees verder

2022-02-22: Chinese regering herschrijft Bijbel met communistische principes – Chinese Government Is Rewriting the Bible with Communist Principles.

– Een woordvoerder van de wachtdog groep voor christenvervolging The Voice of the Martyrs (VOM) waarschuwt dat de Chinese regering probeert het Woord van God te herschrijven in overeenstemming met communistische waarden.
– A spokesperson for the Christian persecution watchdog group The Voice of the Martyrs (VOM) warned that the Chinese government is currently attempting to rewrite the Word of God in accordance with communist values.

Lees verder

07-02-2022: Israël blijft neutraal in mogelijke VS-Rusland oorlog, net zoals geprofeteerd in Gog-Magog Oorlog – Israel to remain neutral in potential US-Russia war, just as prophesied in Gog-Magog War

– Terwijl Rusland zijn troepen aan de grens met Oekraïne opstelt en China met de wapens van zijn groeiend leger rammelt, wordt er veel gegokt over hoe landen zich zullen opstellen.

– As Russia masses its troops on the border with Ukraine and China rattles the sabers of its growing military, much conjecture is being made about how countries will align.

Lees verder

2022-01-27: VIDEO: Gebruikt China zijn COVID-beleid om de wereldeconomie te vernietigen? – Is China Using Its COVID Policy To Destroy The Global Economy?

– China heeft COVID-19 vanaf het begin gebruikt om de wereldeconomie te ontwrichten en controle uit te oefenen over de wereldmarkten. De CCP erin geslaagd om een groot deel van de wereld uit te knijpen voor meer controle en geld.
– China has been using COVID-19 from the beginning to disrupt the world’s economy and exert control over global markets. CCP has managed to squeeze the world for more control and money

Lees verder

2021-10-29: Chinese hackers verantwoordelijk geacht voor cyberaanval op Israëlisch ziekenhuis ******* Chinese Hackers Believed Responsible for Cyber Attack on Israeli Hospital

– De aanval zou een financieel motief hebben gehad en zou een voorbereiding kunnen zijn geweest voor een grotere en ernstiger actie, aldus het Israëlische defensie-apparaat.
– The attack is believed to have had a financial motive and may have been in preparation for a larger and more serious event, according to Israel’s defense establishment.

Lees verder
Bezig met laden

Nieuwsbrief

Geef u op voor het Nieuws Weekoverzicht
nieuwsbrief@israelcnn.com

Volg ons / Follow us

Podcast JD Farag (English)

Recent Videos

Bezig met laden...