2023-07-31: VIDEO: Regering aanbidden als God: China probeert Bijbel te herschrijven, kinderen te ‘hersenspoelen’ – VIDEO: Worshiping Government as God: China Tries to Rewrite Bible, ‘Brainwash Children’

– “Waarom zou de Chinese Communistische Partij de Bijbel herschrijven als ze niet eens in God geloven? “Ze willen dat de mensen hun ogen van God afhalen en ze op een goed persoon richten en dat [christenen] als gevolg daarvan hun geloof verloochenen en dat verdringen met de communistische partij als de ultieme godheid.”
– “Why would the Chinese Communist Party be rewriting the Bible if they don’t even believe in God,” she questioned. “They want the people to take their eyes off of a God and to put them on a good person and to [have Christians] deny their faith, as a result of that, and supplant that with the Communist party as the ultimate deity.”

Lees verder