2023-06-27: Onze morele verplichting aan Christenen in Israël – Our moral obligation to Christians in Israel

– Er is een reden waarom Joden niet op Christenen mogen spugen. Het heeft niets te maken met welk standpunt die Christenen innemen ten opzichte van Israël Degenen die in Israël wonen die openlijk een priesterboordje of een religieus habijt dragen, weten heel goed: vroeg of laat wordt ook jij op straat bespuugd of vervloekt
– There’s a reason Jews shouldn’t spit on Christians. It has nothing to do with where those Christians stand on Israel. Those who live in Israel openly wearing a clerical collar or religious habit, knows the drill: sooner or later you too will be spat on or cursed in the street.

Lees verder