Cochleaire implantaten voor Palestijnse kinderen – Cochlear implants for Palestinian children

– Maak kennis met Mohammed, een jonge Palestijnse jongen, die voor het eerst kan horen dankzij een geavanceerde technologie.
– Meet Mohammed, a young Palestinian boy, who is able to hear for the first time thanks to a sophisticated technology.

Lees verder