Drones voor gebruik in de landbouw – Drones for use in agriculture

– Een startup om drones aan te passen voor gebruik in de landbouw.De Comorant van Tactical Robotics voor gebruik als onbemande gewas besproeier.
– A startup to adapt drones for use in agriculture. Tactical Robotics’ Cormorant for use as an unmanned crop sprayer.

Lees verder