20232-06-14: MK vraagt: Waarom worden gewelddadige linkse demonstranten niet strafrechtelijk vervolgd? – MK asks: Why aren’t violent left-wing protesters criminally charged?

– Ondanks het blokkeren van snelwegen en het fysiek aanvallen van politieagenten, is er volgens een recent rapport geen enkele strafrechtelijke aanklacht ingediend tegen personen die zijn gearresteerd tijdens de anti-regeringsprotesten.
– Despite blocking highways and physically attacking police officers, not a single criminal charge has been filed against any person arrested during the anti-government protests, according to recent report.

Lees verder