Tag: cyanide weapon

2023-11-22: ‘Laat de wereld met eigen ogen oordelen’: aanklagers hebben de misdaden van Hamas aangetoond – ‘Let the world judge with its own eyes’: prosecutors shown Hamas crimes

– Aanklagers uit verschillende landen bezochten Israël om onderzoeken en vervolgingen tegen Hamas en zijn functionarissen te bevorderen, om zo de druk op de terroristische organisatie op juridisch vlak te vergroten, aldus een verklaring die zondagochtend werd vrijgegeven.
– Prosecutors from several nations visited Israel to promote investigations and prosecutions against Hamas and its officials, in order to increase the pressure on the terrorist organization on the legal front, according to a statement released Sunday morning.

Lees verder

2023-11-16: IDF vindt wapens, inlichtingen, militaire technologie in Shifa Ziekenhuis – IDF finds weapons, intelligence, military tech at Shifa Hospital

– Eenheden van de Israel Defense Forces die opereerden in het gebied van het Shifa Ziekenhuis in Gaza Stad vonden wapens, militaire technologie en informatie over inlichtingendiensten op het terrein, verklaarde het Israëlische leger woensdag.
– Israel Defense Forces units operating in the Shifa Hospital area in Gaza City found weapons, military technology and intelligence information at the compound, the Israeli military stated on Wednesday.

Lees verder

2023-11-10: ‘Het ruikt hier naar de dood’: een overzicht van de wreedheden begaan door Hamas in Kfar Aza – ‘It smells of death here’: Surveying the atrocities committed by Hamas in Kfar Aza

– Soldaten worden geconfronteerd met onvoorstelbare verschrikkingen als ze de lichamen van slachtoffers verwijderen, waaronder ongeveer veertig baby’s en kleine kinderen, sommigen met afgehakt hoofd. Tot nu toe zijn ongeveer veertig baby’s en jonge kinderen op brancards gelegd, tot nu toe.
– Soldiers encounter unimaginable horrors as they remove the bodies of victims, including about 40 babies and small children — some with their heads chopped off. About 40 babies and young children have been taken out on gurneys, so far.

Lees verder

2023-11-02: VIDEO. Een Israëlische eerstehulp verlener herinnert zich hoe hij het lichaam van een in een oven verbrande baby verzorgde – VIDEO. An Israeli first responder recalls tending to the body of a baby burnt in an oven

– Het was op de vierde dag van de oorlog tussen Israël en Hamas, herinnerde Asher Moskowitz zich, dat hij de baby zag tussen de lichamen in Kamp Shura. Asher Moskowitz vertelt zijn afschuwelijk verhaal op een video.
– It was on the fourth day of the war between Israel and Hamas, Asher Moskowitz recalled, that he saw the baby among the corpses at Camp Shura. Asher Moskowitz tells his horrific story on a video.

Lees verder

2023-11-02: Hamas-terrorist: We hoorden kinderen binnen en schoten tot we geen geluid meer hoorden – Hamas terrorist: We heard children inside and shot until we didn’t hear a sound

– “Daarna gingen we een huis binnen dat vlak bij ons stond, we gingen door het raam naar binnen. We controleerden het huis en hoorden de geluiden van jonge kinderen in de beveiligde ruimte. We schoten op de schuilkamer … totdat we geen geluid meer hoorden,”
– “Afterwards, we entered a house that was near us, we entered through the window. We checked the house and heard the sounds of young children in the safe room. We shot at the safe room … until we didn’t hear noise anymore,” Abu Rusha admitted.

Lees verder

2023-10-26: Hoe Iran, de ‘kop van de slang’, Hamas rechtstreeks hielp bij de aanval op Israël – How Iran, the ‘Head of the Snake,’ Directly Helped Hamas’s Assault on Israel

– Wat is er voor nodig om de VS en hun bondgenoten te laten inzien dat de toegeeflijkheid jegens het Iraanse regime door de mullahs en hun gevolmachtigden wordt opgevat als zwakte? Als deze toegeeflijkheid voortduurt, vergis je dan niet: vandaag is Israël het slachtoffer; morgen zijn het de VS en Europa.
– What will it take for the US and its allies to grasp that the appeasement of the Iranian regime is read by the mullahs and their proxies as weakness? If such appeasement continues, make no mistake: today, the carnage is Israel; tomorrow, it will be the US and Europe.

Lees verder

2023-10-25: Deze bedoeïenenbuschauffeur heeft 30 mensen gered van het bloedbad bij de Israëlische Nova-party – This Bedouin bus driver is credited with saving 30 people from Israel’s Nova party massacre

– Elke dag om 16.00 uur krijgt Youssef Ziadna een telefoontje van een psycholoog. Elke avond zit hij op zijn balkon koffie te drinken, te roken en in gedachten de ergste dingen te herbeleven die hij ooit heeft gezien.
– Every day at 4 p.m., Youssef Ziadna receives a phone call from a psychologist. Every evening, he sits on his balcony drinking coffee, smoking, and replaying in his mind the worst things he has ever seen.

Lees verder

2023-10-24: Hamas vermoordde haar moeder en nichtje. Haar kinderen zijn gijzelaars in Gaza – Hamas killed her mother and niece. Her children are hostages in Gaza.

– “Mijn moeder en nichtje zijn dood. Ik kan niets meer voor hen doen. Ik heb niet eens een minuut om aan rouw te denken” ‘Maar ik kan de levenden redden. Ik kan vechten om mijn kinderen te redden.”
– – “My mother and niece are dead. I can do nothing more for them. I don’t even have a minute to think about mourning” “But I can save the living. I can fight to save my children.”

Lees verder

2023-10-23: Hamas wilde chemische wapens gebruiken bij aanval op Israëlische burgers – Hamas reportedly intended to use chemical weapons in attack on Israeli civilians

– Het Israëlische leger ontdekte een USB-stick op het lichaam van een Hamas-terrorist die deelnam aan de massamoord op Israëlische mannen, vrouwen en kinderen op 7 oktober. De USB-stick bevatte instructies voor het maken van een ” verspreidingsmiddel met cyanide “.
– The Israeli military uncovered a USB key on the body of a Hamas terrorist who took part in the Oct. 7 massacre of Israeli men, women and children. The USB contained instructions for manufacturing a “cyanide dispersion device.”

Lees verder
Bezig met laden

Nieuwsbrief

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen? Schrijf je dan in via onderstaand formulier.

Volg ons / Follow us

Podcast JD Farag (English)

Recent Videos

Bezig met laden...