2023-11-14: Het geheime inlichtingencentrum van de IDF werd aan de pers getoond – The IDF’s secret battle intel center revealed to press

– De IDF-eenheid verzamelt inlichtingen op het slagveld in Gaza (“de verzameleenheid”) en dient als hoofdkwartier voor alle informatie die uit verschillende bronnen binnenkomt: satellietbeelden, spionage en een hele reeks verschillende technologieën.
– The IDF unit collects intelligence on the battlefield in Gaza (“the collection unit”) and serves as headquarters for all information coming in from various sources: satellite imagery, espionage and a whole range of different technologies.

Lees verder