2023-04-27: VIDEO: Het begon lang voor 1948 – VIDEO: It began Long before 1948

– Hoe is de staat Israël in 1948 ontstaan? Was het een strijd die enkele decennia eerder begon die leidde tot de vorming van de staat Israël. Ja, en nee. De opkomst van het politieke zionisme begon misschien pas in de tijd van Theodore Herzl aan het eind van de 19e eeuw. Maar dit gebeurde niet zomaar in een vacuüm.
– How did the State of Israel come to be in 1948? Was it a struggle that began a few decades earlier that led to the formation of the State of Israel. Yes, and no. The advent of political Zionism may have only begun in the time of Theodore Herzl in the late 19th century. But this did not just happen in a vacuum.

Lees verder