2022-06-13: Heeft de Israëlische politiek onnodige verdeeldheid gezaaid in het bijbelse Heartland? – Has Israeli politics inflamed unnecessary controversy in the biblical heartland?

– De oppositiebeweging heeft het wetsvoorstel mede verworpen en dit verschaft munitie aan Israëls vijanden en brengt Israëlische burgers in gevaar.
– Opposition move to reject Judea-Samaria bill gives ammunition to Israel’s enemies and jeopardizes Israeli citizens.

Lees verder