2023-04-03: Christelijke geestelijken in Jeruzalem voelen zich niet langer veilig – Christian clergy in Jerusalem no longer feel safe.

– Terwijl Israëlische ambtenaren een beeld schetsen van een veilige coëxistentie in de stad Jeruzalem, beschrijven christelijke geestelijken in de Oude Stad een sfeer van intimidatie – spugen, schelden, verstoring van bijeenkomsten en vandalisme – die gepaard gaat met een groeiende desinteresse van de autoriteiten.
– While Israeli officials tend to paint a picture of safe co-existence in the city of Jerusalem, Christian clergy in the Old City describe an atmosphere of harassment – spitting, cursing, disruption to gatherings and vandalism – accompanied by a growing apathy from authorities.

Lees verder