2021-10-08: ‘Arabieren hebben 80% van archeologische vindplaatsen in Judea en Samaria vernietigd’ ******* ‘Arabs have destroyed 80% of archeological sites in Judea and Samaria’

– Arabieren in Judea en Samaria zijn overgegaan tot de systematische vernietiging van 3000 jaar Joodse geschiedenis in Judea en Samaria, zo meldt een NGO.
– Arabs in Judea and Samaria have undertaken systematic destruction of 3,000 years of Jewish history in Judea and Samaria, NGO reports.

Lees verder