Tag: devil

2023-09-15: Harari deel 1: AI kan binnenkort ‘religies creëren – Harari part 1: AI may soon create ‘religions

– AI kan binnenkort ‘religies creëren die echt kloppen’ en ‘een nieuwe Bijbel schrijven’, zegt Yuval Harari Israëlische historicus. En een superintelligente machine misschien binnenkort “correcte” religies zal voortbrengen.
– AI may soon create ‘religions that are actually correct’ and ‘write a new Bible,’ says famous Israeli historian. And a superintelligent machine will soon give birth to “correct” religions.

Lees verder

2022-09-23: De “Grote Reset”: Een blauwdruk voor het vernietigen van vrijheid, innovatie en welvaart – The “Great Reset”: A Blueprint for Destroying Freedom, Innovation, and Prosperity

– Ook de Bijbel spreekt over een wereld regering, een wereld leider, een wereld economie, een wereld religie, hongersnood, enz.Leven wij werkelijk in de laatste der dagen? Komt Jezus gauw terug? Haalt de Heer eerdaag zijn kerk/gemeente op via een Harpacho.
– Also the Bible talks about a world government, a world leader, a world economy, a world religion, famine, etc. Are we really living in the last days? Is Jesus coming back soon? Is the Lord picking up soon His church, a Harpacho?

Lees verder
Bezig met laden

Volg ons / Follow us

Podcast JD Farag (English)

Recent Videos

Bezig met laden...