2022-11-07: Hebron Arabieren martelen en slachten zwerfhonden af voor geldbeloning – Hebron Arabs torture, massacre stray dogs for cash reward

– “Deze bloedige campagne resulteerde in het doden van veel honden, door schieten, ophangen, mishandelen, overrijden met auto’s,” verklaarde de Animal and Environment Association in Bethlehem.
– “This bloody campaign resulted in killing many dogs, [by] shooting, hanging, abusing, running over them by cars,” the Animal and Environment Association in Bethlehem stated.

Lees verder