2023-01-12: Buitenlandse interventie: Wie financiert protesten tegen Netanyahu-regering – Foreign intervention: Who is funding protests against Netanyahu gov’t

– In een e-mail aan donateurs gaat ‘The New Israel Fund’ met de eer strijken voor het financieren en organiseren van anti-regeringsprotest in Tel Aviv, samen met eerder protest in Jeruzalem op de dag dat de nieuwe regering werd beëdigd.
In email to donors, ‘The New Israel Fund’ takes credit for funding and organizing anti-government protest in Tel Aviv, along with earlier protest in Jerusalem on the day the new government was sworn in.

Lees verder