2023-01-02: Wat kunnen we verwachten in 2023

– Wij verwachten de zalige hoop en de verschijning van de heerlijkheid van de grote God en Zaligmaker, Jezus Christus (Titus 2:13). Hij zal komen om ons op Zijn tijd te redden uit deze goddeloze en hopeloze wereld.

Lees verder