2021-11-26: Israël zwicht voor Arabische druk en ontmantelt openbare menora – Caving to Arab pressure, Israel to dismantle public menorah

– Menorah geplaatst op graf van Joodse profeet “schendt de heiligheid van de plaats,” klagen lokale Arabieren.
– Menorah placed on tomb of Jewish prophet “infringes upon the sanctity of the site,” local Arabs complain.

Lees verder