2021-12-22: Iraans wetsvoorstel om alle huisdieren te verbieden – Iranian law proposed to ban all pets

– De hatelijke reactie kan de wetgevers tot bedaren brengen, hoewel de hardliners het bezit van dergelijke dieren als anti-moslim beschouwen.
– The mocking reaction may give the legislators pause, although the hardliners consider owning such animals as anti-Muslim.

Lees verder