2022-11-25: NASA waarschuwt dat asteroïde binnen vijf maanden op aarde kan inslaan – NASA warns asteroid could impact the Earth in five months

– De verschijning van een heldere ster wordt in de Bijbel beschreven als een teken dat de komst van de Messias aankondigt, zoals uitgelegd door de bekende middeleeuwse geleerde Maimonides.
– The appearance of a bright star is described in the Bible as a sign presaging the arrival of the Messiah, as explained by the renowned medieval scholar Maimonides

Lees verder