2023-06-22: Zeer ongewoon: IDF gebruikt luchtaanval om terreurcel in Jenin uit te schakelen, verijdelt aanval – Highly Unusual: IDF uses airstrike to eliminate Jenin terror cell, thwarts attack

– Israëlische veiligheidstroepen volgden de terroristen cell en informeerden de soldaten ter plaatse over het te verwachte geweervuur, waarna een IDF-drone de terroristen op tijd uitschakelde.
– Israeli security forces followed the Terror squad and informed the soldiers on the spot about the expected gunfire, after which an IDF drone eliminated the terrorists in time.

Lees verder