2023-08-04: Israëlisch hooggerechtshof doet uitspraak over adoptie van LGBT, ondanks verzet regering – Israel’s Supreme Court to rule on LGBT adoption, despite gov’t opposition

– Het Hooggerechtshof gaat zijn boekje te buiten. De rol van het hof is om de wet te interpreteren, maar het hof handelt als een wetgevend [orgaan],” zei Michael Foa van de conservatieve NGO Choosing Family. “We moeten onvermoeibaar werken om te voorkomen dat het Hooggerechtshof de wetgever wordt.” 
– “The Supreme Court is overstepping its authority. The role of the court is to interpret the law, but the court is acting as a legislative [body],” said Michael Foa of the conservative NGO Choosing Family. “We must work tirelessly to prevent the Supreme Court from becoming the legislator.”

Lees verder