2022-04-13: Oorlog doet Europese opvattingen over energie verschuiven, wat kansen schept voor Israël -Ukraine war shifts European attitudes about energy, creating opportunity for Israel.

– Nu Europa staat te popelen om zich los te maken van haar afhankelijkheid van Russische olie en gas, zou de oorlog in Oekraïne een ommekeer van 180 graden kunnen betekenen in Europa’s energie-attitudes.
– With Europe eager to wean itself from its dependence on Russian oil and gas, the war in Ukraine could mark a 180-degree turn in Europe’s energy attitudes.

Lees verder