2023-07-21: De bemoeizucht van Biden. VS bevestigt waarschuwing Biden aan Netanyahu – Biden’s meddling. US confirms Biden warning to Netanyahu

– De president Biden wilde er zeker van zijn, na gesproken te hebben met de premier van Israël en de president van Israël, dat hij ook een manier vond om te spreken tot het volk van Israël, rechtstreeks, en dat was echt de motivatie voor ons interview.
– The president Biden wanted to be sure, having spoken to the prime minister of Israel, and the president of Israel, that he also found a way to speak to the people of Israel, directly, and that was really the motivation for our interview.

Lees verder