Tag: Egypt

2022-11-28: Activisten vernielen stenen tafelen op de top van de “berg Sinaï” om een op geloof gebaseerde klimaatcampagne te starten – Activists smash tablets atop ‘Mount Sinai’ to launch faith-based climate push

– Het Sinai Climate Partnership vindt dat functionarissen die bijeen waren op de COP-top meer moeten doen en wil wereldwijd religieuze leiders werven om te lobbyen voor snellere actie tegen klimaatverandering.
– Saying officials gathered at COP summit need to do more, Sinai Climate Partnership will seek to recruit religious leaders globally to lobby for faster action on climate change

Lees verder

2022-05-05: Media Zwijgen Over Benarde Situatie van Joodse Vluchtelingen uit Arabisch Gebieden – Media Erase Plight of Jewish Refugees From Arab Lands.

– De Israëlische regering heeft in 2019 actie ondernomen en een schadevergoeding van in totaal 250 miljard dollar geëist voor eigendommen en bezittingen die zijn achtergelaten door Joden die voor hun leven zijn gevlucht uit de Arabische Landen.
– The Israeli government took action in 2019, demanding compensation totaling $250 billion for property and assets left behind by Jews who fled for their lives. out of the Arab countries.

Lees verder

2022-04-15: “Laat mijn volk gaan!” het hebreeuws zal je mogelijk verrassen. – “Let my people go!” the Hebrew might surprise you.

– Mozes was door God op een geweldige missie gestuurd. Zijn taak – althans het eerste deel ervan – was om de onmiddellijke vrijlating te eisen van ongeveer een miljoen Israëlieten uit wrede slavernij. Om erop aan te dringen dat de Farao de Hebreeuwse slaven, zijn vrije werkkrachten, gewoon zou laten vertrekken.
– Moses was sent by God on one heck of a mission. His job—at least the first part of it—was to demand the immediate release of about a million Israelites from cruel bondage. To insist that Pharaoh should allow the Hebrew slaves, his free workforce, to just leave.

Lees verder

The Silent Exodus (ENGLISH)

There were more than a million. A million forgotten, fugitive Jews between 1946 and 1974. They were driven out of the Arab world and the world would like to forget them.

Lees verder

2021-09-22: De Abraham-akkoorden stimuleren meer normalisatie, maar niet naar hetgeen  je naar op zoek bent ******* The Abraham Accords Are Spurring More Normalization, But Not Where You’re Looking

Vandaag is het de eerste verjaardag van de ondertekening van de Abraham Akkoorden en hebben verschillende ministers en ambassadeurs uit de betrokken landen teruggeblikt  in Washington en New York. ******* Today marks the first anniversary of the signing of the Abraham Accords, and retrospectives with various ministers and ambassadors from the countries involved have been held in Washington and New York.

Lees verder

2021-09-12: Hamas haalt 3 lichamen uit tunnels na vermeende gasaanval door Egypte, Hamas en andere terroristische groeperingen zeggen dat de tunnel arbeiders stierven aan vergiftiging ******** After alleged Egypt gas attack, Hamas recovers 3 bodies from tunnels Hamas and other terrorist factions say the tunnel workers died when toxic

Hamas en andere terroristische groeperingen zeggen dat de tunnelarbeiders omkwamen toen giftig gas in een “handelstunnel” werd gepompt, en noemen het “moord waarvoor de Egyptische autoriteiten de volledige verantwoordelijkheid dragen”. ******* Hamas and other terrorist factions say the tunnel workers died when toxic gas was pumped into a “trading tunnel,” calling it “murder for which Egyptian authorities bear full responsibility.”

Lees verder
Bezig met laden

Nieuwsbrief

Geef u op voor het Nieuws Weekoverzicht
nieuwsbrief@israelcnn.com

Volg ons / Follow us

Podcast JD Farag (English)

Recent Videos

Bezig met laden...