2023-06-05: VIDEO: Drie IDF-soldaten gedood bij schietpartij door Egyptische politieagent aan zuidgrens – VIDEO: Three IDF soldiers killed in shooting by Egyptian policeman on southern border

– Een veiligheidsincident aan de grens tussen Israël en Egypte leidde vanmorgen tot de dood van twee Israëlische soldaten, terwijl een derde soldaat stierf in een vuurgevecht met de aanvaller. De gebeurtenis leidde tot een gezamenlijk onderzoek van de twee landen om de omstandigheden van het incident vast te stellen.
– A security incident on the Israel-Egypt border this morning led to the killing of two Israeli soldiers, while a third soldier died in a firefight with the assailant. The event triggered a joint investigation by the two countries to determine the circumstances surrounding the incident.

Lees verder