Tag: Ehud Barak

2023-07-12: ‘Dag van Verzet’: Hoeveel demonstranten kwamen daadwerkelijk opdagen? – ‘Day of Resistance’: How many protesters actually showed up?

– De omvang van de protesten overdag lijkt echter kleiner te zijn geweest dan verwacht. Ondanks de verstoringen, zoals het stilvallen van het verkeer op alle belangrijke snelwegen door het hele land en het tumult op Ben-Gurion Airport, meldden de media duizenden demonstranten in Tel Aviv en andere steden – een bescheiden aantal in vergelijking met eerdere demonstraties die honderdduizenden mensen trokken.
– However, the size of the daytime protests appears to have been smaller than anticipated. Despite the disruptions, such as the standstill in traffic on all major highways throughout the country and the ruckus at Ben-Gurion Airport, media has reported thousands of protesters in Tel Aviv and other cities – a modest number compared to previous demonstrations that attracted hundreds of thousands.

Lees verder

2023-06-12: Ehud Barak zou in andere landen ‘de strop wegens verraad’ krijgen – Ehud Barak would be ‘hanged for treason’ in other countries over calls for civil disobedienceoproepen tot burgerlijke ongehoorzaamheid

– “Menselijk afval zoals hij had allang achter de tralies moeten zitten,” zegt MK, die wijst op Baraks relatie met Jeffrey Epstein. Hij roept nu openlijk op tot een broederoorlog, een staatsgreep en geweld.
– “Human waste like him should have been behind bars a long time ago,” says MK, noting Barak’s relationship with Jeffrey Epstein. Now he openly calls for fratricidal war, a coup d’état and violence.

Lees verder

2023-04-17: Minister roept op tot berechting van opperbevelhebber en protestleiders wegens “couppoging”. – Minister calls to put Supreme Court chief, protest leaders on trial over ‘coup attempt’

– “Iedereen die dit protest heeft geleid, inclusief [voormalig premier] Ehud Barak, Aharon Barak en de president van het Hooggerechtshof, zijn mensen die zouden moeten worden aangeklaagd voor een poging tot staatsgreep,”
– “Everyone who led this protest, including [former prime minister] Ehud Barak, Aharon Barak and the Supreme Court president, are people who should be charged with an attempted coup,”

Lees verder

2022-07-29: Hooggerechtshof oordeelt dat buitenpost Mitzpe Kramim op Palestijns grondgebied mag blijven – High Court rules Mitzpe Kramim outpost can remain on Palestinian land

-Gerechtshof oordeelt dat land in ‘goed vertrouwen’ was toegewezen aan kolonisten, die niet wisten dat het toebehoorde aan bewoners van nabijgelegen dorp; juridische procedure kan worden toegepast op duizenden andere huizen.
– Court finds land was allocated in ‘good faith’ to settlers, who did not know that it belonged to residents of nearby village; legal tactic could be applied to thousands more homes

Lees verder
Bezig met laden

Nieuwsbrief

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen? Schrijf je dan in via onderstaand formulier.

Volg ons / Follow us

Podcast JD Farag (English)

Recent Videos

Bezig met laden...