2023-07-12: ‘Dag van Verzet’: Hoeveel demonstranten kwamen daadwerkelijk opdagen? – ‘Day of Resistance’: How many protesters actually showed up?

– De omvang van de protesten overdag lijkt echter kleiner te zijn geweest dan verwacht. Ondanks de verstoringen, zoals het stilvallen van het verkeer op alle belangrijke snelwegen door het hele land en het tumult op Ben-Gurion Airport, meldden de media duizenden demonstranten in Tel Aviv en andere steden – een bescheiden aantal in vergelijking met eerdere demonstraties die honderdduizenden mensen trokken.
– However, the size of the daytime protests appears to have been smaller than anticipated. Despite the disruptions, such as the standstill in traffic on all major highways throughout the country and the ruckus at Ben-Gurion Airport, media has reported thousands of protesters in Tel Aviv and other cities – a modest number compared to previous demonstrations that attracted hundreds of thousands.

Lees verder