2022-05-09: Wat zit er in een mezoeza? – What’s in a mezuzah?

– Mezoeza is het Hebreeuwse woord voor deurkozijn. Het is ook de naam van het kleine ornament dat je vaak aan Joodse deurkozijnen ziet hangen, en er is een krachtig deel van de Bijbel verborgen in elke mezoeza, bekend als het Shema . 
– Mezuzah is the Hebrew word for doorframe. It is also the name of the little ornament you often see attached to Jewish doorframes, and there is a powerful part of the Bible hidden inside every Mezuzah, known as the Shema.

Lees verder