Tag: election

2022-11-10: Van Iran tot interne verdeeldheid: Netanyahu’s uitdagingen in zijn 6e termijn – From Iran to internal divisions: Netanyahu’s challenges in his 6th term

– Benjamin Netanyahu en de regering die hij zal vormen, worden geconfronteerd met een lange lijst van uitdagingen op het gebied van nationale veiligheid en buitenlandse zaken. De nieuwe regering heeft geen respijtperiode.
– Benjamin Netanyahu and the government he will form face long list of challenges on national security and foreign affairs. The new government will have no grace period.

Lees verder

2022-08-18: Als hij wordt verkozen, zal Ben-Gvir aandringen op deportatie van Arabieren of Joden die tegen de Joodse staat ageren – If elected, Ben-Gvir will push to deport Arabs or Jews who act against Jewish state

– Ben-Gvir is uitgesproken voorstander van Joodse soevereiniteit in het hele land, inclusief Judea en Samaria en Oost-Jeruzalem, en van een harde aanpak van het terrorisme.
– Ben-Gvir has been outspoken in his defense of Jewish sovereignty throughout the country, including Judea and Samaria as well as eastern Jerusalem, and his tough-on-terror approach.

Lees verder
Bezig met laden

Volg ons / Follow us

Podcast JD Farag (English)

Recent Videos

Bezig met laden...