2021-12-21: Israël dreigt Hamas met gerichte executies – Israel threatens Hamas with targeted killings

– De waarschuwingen werden naar verluidt naar de in Gaza gevestigde terreurgroep gestuurd door Egyptische veiligheidsfunctionarissen die nu op bezoek zijn bij de Palestijnse Autoriteit in Ramallah.

Lees verder