2022-02-23: BREAKING NEWS VIDEO: Canada baant de weg voor elitaire controle over de wereld – Canada is paving the way for elitistcontrole over the world.

-Volgens het Economisch Wereldforum (WEF) maken de maatregelen van de wereldleiders tegen hun burgers deel uit van de onomkeerbare “nieuwe wereldorde”.
– According to the World Economic Forum (WEF), the actions of world leaders against their citizens are part of the irreversible “new world order.”

Lees verder