2023-07-11: Maak kennis met de Israëlische die in Irak is ontvoerd – Meet the Israeli kidnapped in Iraq

– Israël zou er beter aan doen om aandacht te schenken aan de veiligheid van zijn echte burgers dan aan een supporter die er haar carrière van maakte terrorisme te steunen en Israël een tijdlang als haar basis gebruikte, zegt een journalist.
– Israel would do better to pay attention to the security of its actual citizens rather than to a career terrorist supporter who for a time used Israel as her base, says journalist.

Lees verder