2022-08-19: Theodor Herzl: De grondlegger van het zionisme was zijn tijd ver vooruit – Theodor Herzl: The founder of Zionism was ahead of his time

– Ruim voor OurCrowd ondernam Herzl de tweede crowdfunding campagne in de Joodse geschiedenis. De tabernakel in de woestijn 3700 jaar eerder was de eerste.
– Well before OurCrowd, Herzl undertook the second crowdfunding campaign in Jewish history – the Tabernacle in the desert 3,700 years earlier was the first.

Lees verder