202023-01-15: Juda en Efraïm – Het profetische Woord Ezechiël 37:15-22 door ds. Wim ten Voorde

– Ezechïel moet twee stukken hout in de hand nemen. Het ene stuk hout symboliseert (de stam van) Juda (en Benjamin), het andere stuk hout symboliseert de andere tien stammen van het noordelijke rijk Israël. Hij moet de twee stukken hout in de hand nemen en ze als het ware tot één stuk hout maken.

Lees verder