2023-06-15: DE TIRAN VAN TURKIJE: Zou de overwinning van Erdogan profetische implicaties kunnen hebben? – THE TYRANT OF TURKEY: Could Erdogan’s win have prophetic implications?

– Turkije is profetisch belangrijk. De eerste paar hoofdstukken van het boek Openbaring werden geschreven aan mensen die in het oude Turkije woonden en die profetieën kwamen uit. Bovendien speelt Turkije een sleutelrol in een andere belangrijke Bijbelse profetie die zal uitkomen in de “laatste dagen” van de geschiedenis vóór de wederkomst van Jezus Christus.
– Turkey is prophetically important. The first several chapters of the Book of Revelation were written to people living in ancient Turkey and those prophecies came to pass. What’s more, Turkey plays a key role in another major biblical prophecy that will come to pass in the “last days” of history before the Second Coming of Jesus Christ.

Lees verder