2022-01-05: TEST LAB NATIE: Israël geeft vierde injectie – Zijn ze gek geworden? – TEST LAB NATION: Israel Offers Fourth Injection – Has It Gone Mad?

– In Israël neemt het aantal infecties toe, ondanks de vaccinaties. Israëliërs weigeren steeds meer de prik te nemen. WORDT WAKKER
– As in Israel infections increase, despite the injections, more and more Israelis are refusing to take the jab. WAKE UP

Lees verder