2023-10-10: Israëlische familie, inclusief drie kinderen, afgeslacht tijdens Hamas-invasie – Israeli family, including three children, slaughtered in Hamas invasion

– “Mijn hart bloedt. Tamar werd vermoord in Kibboets Nir Oz met haar man Johny (Yonatan) en haar drie kinderen, Arbel, Shachar en Omer. Ik hoopte zo dat ze gevonden zouden worden en het bittere nieuws raakte me; Tamar, mijn liefste, ik heb moeite om het te geloven; hoe kan dit? Wat voor laaghartige mensen vermoorden baby’s met hun ouders?
– “My heart bleeds. Tamar was murdered in Kibbutz Nir Oz with her husband Johny (Yonatan) and her three children, Arbel, Shachar, and Omer. I so much hoped that they would be found, and the bitter news hit me; Tamar, my love, I’m having trouble believing; how can this be? What type of lowly people kill babies with their parents?

Lees verder