2023-08-24: VIDEO’s: Israëli’s verlaten hun huis om oorlog te voeren in hun geboorteland Ethiopië – VIDEOS: Israelis leaving their homes to fight war in their birthplace Ethiopia

– Ayisheshim Yohannes emigreerde ongeveer twintig jaar geleden uit Ethiopië, maar keerde terug om te vechten in de bloedige burgeroorlogen van de Afrikaanse natie. Twee weken geleden stierf hij in Amhara, in het noorden van Ethiopië ver weg van zijn Israëlische thuisland.
– Ayisheshim Yohannes—he emigrated from Ethiopia about twenty years ago—but returned to fight in the African nation’s bloody civil wars. Two weeks ago, he died in Amhara, northern Ethiopia far away from his Israeli homeland.

Lees verder