Tag: Fatah

2023-11-13: Volg het (Hamas) geldspoor – Follow the (Hamas) money trail

– We hebben de afgelopen weken de eindeloze kreten “Bevrijd Palestina!” gehoord, maar er is een variatie op dit thema die de spijker op zijn kop slaat: “Bevrijd Palestina van Hamas!”
– We’ve heard the endless cries of “Free Palestine!” in recent weeks, but there’s a variation on this theme that hits the nail on the head: “Free Palestine from Hamas!”

Lees verder

2023-08-18: IDF vernietigt laboratorium voor explosieven in vluchtelingenkamp Nablus (Sichem) – IDF destroys explosives lab in Nablus (Sichem) refugee camp

– Militaire en veiligheidstroepen gingen het vluchtelingenkamp Balata binnen en lokaliseerden het lab, dat 15 volledig bewapende explosieven herbergde. Daarna ontmantelden ze de faciliteit en maakten ze de bommen onschadelijk. Ze hebben ook een IED (bermbom) gevonden en onschadelijk gemaakt.
– Military and security forces entered the Balata refugee camp and locate the lab housing 15 fully armed explosives before dismantling the facility and disarming the bombs. They also found and defused an IED.

Lees verder

2023-08-03: Irans plan om Joden uit ‘Palestina’ te verdrijven – Iran’s Plan To Drive Jews Out of ‘Palestine’

– De Iraanse mullahs willen een situatie creëren waarin Joden zich niet langer veilig voelen in hun eigen land en gedwongen worden om Israël te verlaten. Om dit doel te bereiken, hebben de mullahs hun Palestijnse terreur proxies, Hamas en de Palestijnse Islamitische Jihad (PIJ), geïnstrueerd om hun campagne van terrorisme tegen Israël en Joden op te voeren.
– Iran’s mullahs are seeking to create a situation where Jews no longer feel safe in their own country and are forced to leave Israel. To achieve this goal, the mullahs have instructed their Palestinian terror proxies, Hamas and Palestinian Islamic Jihad (PIJ), to step up their campaign of terrorism against Israel and Jews.

Lees verder

2023-06-13: Voorkeurskandidaten Palestijnen: Terroristen die Joden willen doden – Palestinians’ Preferred Candidates: Terrorists Who Want To Kill Jews

– Palestijnen hebben opnieuw laten zien dat hun echte helden, helaas, degenen zijn die terroristische aanvallen uitvoeren op Joden en streven naar de eliminatie van Israël. Tijdens de verkiezingscampagnes en debatten op de universiteiten gingen vooral over de relatie tussen de Palestijnen en Israël.
– Palestinians have once again shown that their real heroes, sadly, are those who carry out terrorist attacks against Jews and seek the elimination of Israel. The election campaigns and debates at the universities focused mostly on the relationship between the Palestinians and Israel.

Lees verder

2023-03-02: Het doden van Joden brengt licht in de harten van de Palestijnen – Killing Jews Brings Light into The Hearts of Palestinians

– Na de recente golf van terreuraanslagen in Jeruzalem en de Westelijke Jordaanoever gingen de Palestijnen opnieuw de straat op om de moord op Joden te vieren. Als onderdeel van de viering dansten de Palestijnen, scandeerden leuzen ter ondersteuning van de terroristen en deelden snoepjes uit aan voorbijgangers.
– After the recent wave of terror attacks in Jerusalem and the West Bank, Palestinians again took to the streets to celebrate the murder of Jews. As part of the celebrations, the Palestinians danced, chanted slogans in support of the terrorists and handed out sweets to passersby.

Lees verder

2022-11-09: (VIDEOS) Likoed: vrede pas mogelijk als Israël mag bestaan – (VIDEOS) Likud: peace possible only if Israel is allowed to exist

– Naar aanleiding van de Israëlische verkiezingsuitslag publiceerde het Algemeen Dagblad een artikel met als titel: “Vredesplan met Palestijnen nóg verder weg door winst extreemrechtse en ultraorthodoxe partijen”.
– In response to the Israeli election results, the Algemeen Dagblad published an article entitled: “Peace plan with Palestinians even further away due to gains by far-right and ultra-Orthodox parties.”

Lees verder

2022-08-17: Abbas trekt ‘holocausts’-claim in en zegt dat hij Israëlische ‘misdaden’ bedoelde – Amid furor, Abbas retracts ‘holocausts’ claim, says he meant Israeli ‘crimes’

– Schulz: “Voor ons Duitsers in het bijzonder, is elke relativering van het unieke karakter van de Holocaust ontoelaatbaar en onaanvaardbaar. Ik veroordeel elke poging om de misdaden van de Holocaust te ontkennen.”
– Schulz: “For us Germans in particular, any relativization of the singularity of the Holocaust is intolerable and unacceptable. I condemn any attempt to deny the crimes of the Holocaust.”

Lees verder

2022-06-17: Palestijnen: de sloop van huizen en landroof waar niemand over praat – Palestinians: the demolition of homes and land grabs no one talks about

– Jenin, 9 juni 2022. Overval van Hamas op het bedoeïenendorp Umm al-Nasr in de noordelijke Gazastrook. Verschillende huizen werden onteigend en platgewalst. Hamas gooit gezinnen op straat en bulldozert hun huizen weg.
– Jenin, June 9, 2022. Hamas raid on the Bedouin village of Umm al-Nasr in the northern Gaza Strip. Several houses were expropriated and flattened. Hamas throws families into the street and bulldozes away their homes.

Lees verder
Bezig met laden

Nieuwsbrief

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen? Schrijf je dan in via onderstaand formulier.

Volg ons / Follow us

Podcast JD Farag (English)

Recent Videos

Bezig met laden...